Berit Daugaard 2019-10-15T17:15:33+02:00

Berit Daugaard

Berit har mere end 20 års erfaring i ledelses- og organisationsudvikling og forandringsledelse. Denne erfaring er høstet dels som selvstændig konsulent, som repræsentant i Norden for Ashridge Business School og gennem 14 år i senior HR roller i Danfoss koncernen bl.a. som Senior Director i Danfoss Global HR, hvor hun var leder af et center of excellence i Organisational & Leadership Development samt HR Chef i en division. Før Danfoss var Berit 12 år i ledelses- og HR roller i internationale udviklingsorganisationer.

Uddannelsesmæssigt har Berit en MBA i generel ledelse fra Ashridge Business School i England, en Executive Master (MSc) i ’Consulting & Coaching for Change’ fra HEC i Paris og Oxford University samt videreuddannelser i organisationspsykologi og executive coaching.

Berit er certificeret stresscoach samt certificeret bruger af en række lederudviklingsværktøjer og personlighedsprofiler: 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Emotional Intelligence Inventory (EQ-i), FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), Belbin Team Potential, Situational Leadership II.