Trivselsledelse 2017-11-17T09:39:08+01:00

Trivselsledelse

Trivselsledelse: Trivsel på arbejdspladsen handler om balance mellem ressourcer og krav. Men vi oplever de samme krav forskelligt. God ledelse er derfor afgørende for at skabe trivsel blandt medarbejdere, ned- bringe sygefravær og øge produktivitet og kvalitet i den enkelte enhed, hvad enten man er leder for et team, en afdeling eller en virksomhed.
Vi har derfor udviklet et nyt kursusforløb for ledere med det formål at styrke ledernes kompetencer i at bedrive trivselsledelse og bruge deres relationskompetencer mere bevidst. Se mere på Trivselsledelse.dk

’Lederens handlinger og mod til at blande sig og tage opgaven på sig er helt central, hvis vi skal knække koden og reducere antallet af stressramte og stressrelateret sygefravær. For medarbejdernes, for lederens og for bundlinjens skyld.’

Malene F. Andersen og Marie Kingston, 2016