Allegrow

Allegrow er en konsulentvirksomhed, som hjælper dig og din organisation med at udvikle sig, vokse og nå jeres mål. Vi arbejder sammen med dig/jer om at udvikle en optimal proces, der skaber den ønskede forandring.

Allegrows speciale er ledelses- og organisationsudvikling samt forandrings-ledelse. Vi har et godt netværk af erfarne konsulenter, internationalt og lokalt.

Vi tror, at gode løsninger skabes ved at involvere mennesker i at undersøge udfordringerne og sammen finde relevante svar. Det er vores erfaring, at fælles meningsskabelse fremmer ejerskab og vilje til at få tingene til at ske.

Navnet Allegrow er en kombination af ’allegro’, tempobetegnelsen hurtig/frisk anvendt i klassisk musik, og ’grow’, som betyder at vokseat udvikle på engelsk. Det er kendetegnende for Allegrows arbejdsmåde, at den er frisk og skaber udvikling.

Kontakt os

Ring eller skriv til Berit for en uformel samtale om din organisations behov, og hvordan vi kan bidrage i jeres sammenhæng.

Hos Allegrow lægger vi os i selen for at

Skabe værdi for din organisation

Opbygge tillid og gode relationer

Så frø til forandring

Skabe balance mellem støtte og udfordring

Organisationsudvikling

Handler det om at samstemme organisationens strategi, struktur, processer med kultur, medarbejderengagement og -kompetencer, så organisationen kan nå sine mål og leve sit værdisæt. Derfor handler det også meget om ledelse og dialog.

Forandringsledelse

Det er en kerneudfordring for ledere at lede forandring og mobilisere til fælles handling. I.f.m. forandring taler man ofte om modstand. Det er vores erfaring, at mennesker ikke har modstand mod forandring men mod at blive gjort til genstand for forandring. Det giver mere engagement og bedre løsninger, når man involverer de relevante parter i en fælles undersøgelse af nye udfordringer.

Teamudvikling

Der er utallige situationer, hvor en gruppe mennesker bliver sat sammen for at løse en opgave. Et team bliver ikke bare et team, fordi vi kalder dem et team. Det er en proces, som kræver en indsats, og ofte konkurrerer den med andre opgaver og projekter. Vi kan hjælp jeres team til at få en god start, og vi kan gøre det både face2face og virtuelt.

Lederudvikling

Ekstraordinære tider kræver ekstraordinær god ledelse. Ikke I form af “helte-modellen” der har svaret på alt, men snarere gennem samarbejde, fokus på relationer og fælles menings-skabelse. Ledelse er en proces, der kræver interaktion og nærvær. Vi kan skræddersy en lederudviklingsproces til din organisation, og vi kan levere den både face2face og virtuelt.

Coaching

Coaching er en af de mest effektive måder, hvorpå man kan støtte ledere på alle niveauer til at håndtere de konkrete udfordringer og de komplekse sammenhænge, de ofte står i. Coaching er en professionel og fortrolig dialog, og processen bliver skræddersyet til den enkeltes behov.

da_DKDanish