Allegrow ydelser

Allegrow tilbyder konsulentydelser og ledelsescoaching

Organisationsudvikling

Der er mange definitioner og forståelser af organisationsudvikling. Kort sagt handler det om at samstemme organisationens strategi, struktur, processer med kultur, medarbejderengagement og -kompetencer, så organisationen kan nå sine mål og leve sit værdisæt.

Forandringsledelse

Det handler om at samstemme organisationens strategi, struktur, processer med kultur, medarbejderengagement og -kompetencer, så organisationen kan nå sine mål og leve sit værdisæt.

Organisation Development

”how an organisation develops and implements strategy with the full engagement of its people”

Griffin, E.

Teamudvikling

Et team bliver ikke bare et team, fordi vi kalder dem et “team”. Det er en proces, som kræver en indsats, og ofte konkurrerer den med andre opgaver og projekter.

Lederudvikling

Ekstraordinære tider kræver ekstraordinær god ledelse. Ikke I form af “helte-modellen” der har svaret på alt, men snarere gennem samarbejde, fokus på relationer og fælles menings-skabelse.

Ledelsescoaching

Coaching er en af de mest effektive måder, hvorpå man kan støtte ledere på alle niveauer til at håndtere helt konkrete udfordringer.

Stresscoaching

Der er mange årsager til stress, og det er individuelt, hvordan vi reagerer på belastninger. Men grundlæggende handler stress om en ubalance mellem ressourcer og krav.

da_DKDanish