Organisationsudvikling

Der er mange definitioner og forståelser af organisationsudvikling. Kort sagt handler det om at samstemme organisationens strategi, struktur, processer med kultur, medarbejderengagement og -kompetencer, så organisationen kan nå sine mål og leve sit værdisæt. Derfor handler det også meget om ledelse og dialog.

Der er mange måder at arbejde med organisationsudvikling på. Det afhænger bl.a. af udfordringens natur. Er det en udfordring med en kendt og accepteret løsning. Eller er det en kompleks udfordring, hvor man må finde nye veje i fællesskab, fordi målet er ukendt eller svært at definere, og de kendte metoder ikke længere er tilstrækkelige. Disse yderpunkter kræver forskellige tilgange og processer.

I disse turbulente tider handler det ofte om at styrke organisationens evne til at kunne arbejde i spændingsfeltet mellem det plantelagte og det uforudsigelige.

Vi kan skræddersy en proces, der hjælper jer på vej med det, med respekt for jeres kontekst, jeres kerneopgave og udfordring.

Organisation Development is ”how an organisation develops and implements strategy with the full engagement of its people”

– Griffin, E.

da_DKDanish